Fremhevet behovet for støtte til trinnvis energioppgradering i møte med Enova

Nils Kristian Nakstad/Enova

Nils Kristian Nakstad/Enova Rettigheter:Enova.

Med bakgrunn i felles brev til Stortinget fra 22 foreninger og organisasjoner om energieffektivisering i juni deltok Byggevareindustrien i et møte med Enova 1. juli for å belyse innholdet i brevet.

Under møtet der blant annet adm dir. Nils Kristian Nakstad i Enova deltok, var det 9 korte innlegg, samt mulighet til spørsmål etter innleggene. Byggevareindustriens innlegg omhandlet behovet for støtteordning knyttet til trinnvise bygningstekniske tiltak, og kan leses her.

Brevet til Stortinget er tidligere omtalt på hjemmesiden til foreningen, og leses her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: