Tall og fakta: Byggevareindustrien

Få med deg den siste utviklingen for byggevareindustrien. På denne siden oppdateres tall og fakta fortløpende. Hvordan går salget av byggevarer? Hvor stor er byggevareindustrien? Hvordan påvirker koronakrisen? På denne siden finner du svar på dette – og mer om hvordan fremtiden ser ut for byggevareindustrien.

Oppdaterte månedlige tall

Salgsstatistikk

 

 

 

Om statistikken

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens medlemsbedrifter. Den omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og vil inneholde både pris og volumendringer.

Markedssituasjon og markedsutsikter

NHOs medlemsundersøkelse har blitt gjennomført siden mars 2020, og gir et bilde av situasjonen i bedriftene akkurat nå, og forventningene til de neste tre månedene. Medlemsundersøkelsen gir verdifull innsikt i hvordan tilstanden i markedet og økonomien er, og hvordan bedriftene opplever den.

Om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  

Byggevaremarkedet

Markedskommentar fra Prognosesenteret (pr sept 2021)

Størrelsen på bygge- og anleggsmarkedet er anslått til 475 mrd. kroner i 2020, dette er revidert ned med 4. mrd. kr. siden mars-prognosen på grunn av tekniske endringer i beregningene. Bygge- og anleggsproduksjonen var dermed nesten uendret fra 2019 til 2020, det var kun en marginal nedgang på 0,6 %, målt i faste priser. I prognoseperioden venter vi fortsatt den sterkeste veksten i 2021. Det ligger an til at total bygg- og anleggsproduksjon vil øke med 6,3 % i år, som er en litt sterkere vekst enn prognosene fra forrige rapport viste. De to neste årene indikerer de fleste driverne i markedet og tilgjengelig prosjektinformasjon at veksten vil avta. Vi venter 2,5 % vekst i 2022 og en svak nedgang på 0,5 % i 2023 i samlet bygg- og anleggsproduksjonsverdi, målt i faste priser. Med disse prognosene vil den totale verdien være 514 mrd. 2020-kr i 2023, det betyr at bygg- og anleggsmarkedet vil ha vokst med 90 mrd. kr på ti år. Anlegg ventes klart sterkest vekst av alle delmarkedene i 2021 og 2022, mens i 2023 vil ROT-byggemarkedene stå for veksten mens resten av delmarkedene flater ut eller faller.

Vi henviser til Prognosesenteret for mer utfyllende info.

Internasjonale råvarepriser

Andre økonomiske analyser

Om Byggevareindustrien

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon, og har i underkant av 200 medlemsbedrifter. Medlemmene har en samlet omsetning på ca. 20 mrd. kroner og vel 5.000 årsverk. Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter. 

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: