Tall og fakta: Byggevareindustrien

Få med deg den siste utviklingen for byggevareindustrien. På denne siden oppdateres tall og fakta fortløpende. Hvordan går salget av byggevarer? Hvor stor er byggevareindustrien? På denne siden finner du svar på dette – og mer om hvordan fremtiden ser ut for byggevareindustrien.

Oppdaterte månedlige tall

Salgsstatistikk

 

 

 

Historiske nøkkeltall

Under kan man gå inn og se på historiske nøkkeltall.  Trykk på Åpne i fullskjemsmodus nede i høyre hjørne av grafen for å se i større visning og for deretter å velge mnd, år og segment du ønsker å se historiske tall på.

Om statistikken

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens medlemsbedrifter. Den omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og vil inneholde både pris og volumendringer.

Markedssituasjon og markedsutsikter

NHOs gjennomfører en kvartalsvis undersøkelse som heter Næringslivets økonomibarometer (NØB). Denne gir et bilde av situasjonen i bedriftene akkurat nå, og forventningene fremover. NØB gir verdifull innsikt i hvordan tilstanden i markedet og økonomien er, og hvordan bedriftene opplever den.

Om medlemsundersøkelsen

Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000 svarbedrifter.  Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal.

Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase.

Byggevaremarkedet

Om Byggevareindustrien

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969. Foreningen er tilsluttet NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon, og har i overkant av 220 medlemsbedrifter. Medlemmene har en samlet omsetning på ca. 21 mrd. kroner og vel 5.100 årsverk. Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter. 

imageeki4b.png223 medlemsbedrifter

82% er mindre bedrifter, 12% mellomstore bedrifter og 6% store bedrifter *

 

image47gq.png5190 årsverk

3000 av årsverkene er i de 30 største medlemsbedriftene

 

imageud1ju.png21 mrd i omsetning

[…]

 

* Mindre bedrifter 0-49 årsverk, mellomstore bedrifter 50-99 årsverk og store bedrifter 100+ årsverk. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: