Vi presenterer 50 byggevareinnovasjoner

Siste nytt:

  1. Norsk solkraft har stort potensial på bygg

    Byggevareindustriens Forening har sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, NBBL, Solenergiklyngen og Nelfo, bedt Multiconsult se på det teknoøkonomisk potensial for solkraft på bygg. Rapporten konkluderer med at solkraft på bygg kan dekke halvparten av Norges kraftforbruk. Men hvor mye av dette potensialet er lønnsomt å bygge ut?

  2. Handlingsplanen for energieffektivisering – en stor skuffelse

    Dagen før statsbudsjettet for 2024 legges frem, ble Regjeringens "Handlingsplan for energieffektivisering" presentert. Kortversjonen er at både forbrukerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjonene er svært skuffet siden planen på langt nær presenterer hvordan energi skal frigjøres til andre formål, eksempelvis elektrifisering av eksempelvis industrien.

50 byggevareinnovasjoner

Byggevareindustriens forening presenterer 50 store og små byggevareinnovasjoner fra sine medlemsbedrifter som bidrar til en mer bærekraftig byggenæring. Disse vil gi et innblikk i noe av det som skjer hos norske byggevareprodusenter.  

Sjekkliste for byggevarer

Se sjekkliste hos Direktoratet for byggkvalitet. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: