Vi presenterer 50 byggevareinnovasjoner

Siste nytt:

  1. Les Byggevareindustriens innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

    I et felles innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering har 35 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner uttrykt støtte til et mål om å begrense energibruken i bygg til maksimalt 69 TWh innen 2030. Dette målet ble lansert av LO og NHO som en del av en nasjonal strategi for energieffektivisering. I 2022 var energiforbruket i bygningsmassen 79 TWh, ifølge SSB.

  2. Enova styrker energieffektivisering med tre støtteprogrammer

    Enova har lansert tre nye programmer med mål om å fremme energieffektivisering i eksisterende bygg. Disse programmene retter seg mot ulike sektorer og har som formål å redusere energikostnader og gjøre bygg mer attraktive. Det vil være konkurranse om støttemidler, og søknadsfristene varierer for de ulike målgruppene.

  3. Internasjonal buildingSMART konferanse på Lillestrøm

    buildingSMART International Standards Summit arrangeres Lillestrøm fra 18. til 21. september i år. Dette er en 4-dagers konferanse arrangert av buildingSMART International og buildingSMART Norge. Nedenfor kan du lese litt om hvorfor du bør delta.

50 byggevareinnovasjoner

Byggevareindustriens forening presenterer 50 store og små byggevareinnovasjoner fra sine medlemsbedrifter som bidrar til en mer bærekraftig byggenæring. Disse vil gi et innblikk i noe av det som skjer hos norske byggevareprodusenter.  

Sjekkliste for byggevarer

Se sjekkliste hos Direktoratet for byggkvalitet. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: