Juridisk bistand

Byggevareindustrien har gitt NHO Byggenæringens arbeidsgiveravdeling i mandat å forvalte «Overenskomst for byggeindustrien». De kan også være en viktig støttespiller for din bedrift i enkeltsaker der deres advokater som spesialister i arbeidsrett svarer gratis på arbeidsgiverspørsmål. Kollektiv arbeidsrett omfatter bl.a. tarifforhandlinger, forståelse og tolkning av hovedavtale, samt tariffavtaler og tvister for Arbeidsretten. Konsultasjon kan foregå både per telefon, e-post og/eller gjennom møter med bedriftene. Advokatene holder også jevnlig kurs. Kontaktinformasjon finnes her.

Ved prosedyreoppdrag må bedriften må betale en egenandel. Ut over egenandelen (mellom mellom 15- 20.000,) dekker vi alle utgifter til prosessfullmektigen (salær, reise, opphold m.v.).

I tillegg har vi også en avtale om juridisk bistand fra Advokatfirmaet Grette DA. Hver medlemsbedrift har krav på inntil 2 timers bistand innen immaterialrett og entrepriserett pr. kalenderår betalt av Byggevareindustrien.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: