Våre utvalg

Teknisk Forum 

I Teknisk forum utveksler og diskuterer administrasjonen og medlemsbedriftene bl.a. regelverk, markedskrav og standardisering innen produktegenskaper og bærekraft knyttet til byggevarer.

Utvalget har representanter fra følgende medlemsbedrifter:

Glavagruppen, AS Rockwool , Isola AS, Forestia AS, Protan AS, BMI Group, Norgips Norge AS, Hunton FIber AS, Hey'di AS, Jackon AS, Glasopor AS, Celsa Steel, Betong Norge, Spenncon AS, Lett-tak AS, Vartdal plast AS, Kebony AS, Spilka AS, Steni AS, Fibo AS, Mapei AS

Ønsker din bedrift å være med i Teknisk Forum, så kan man ta kontakt med vår Tekniske sjef Trine Dyrstad Pettersen på

Forhandlingsutvalg - overenskomst for byggeindustrien

Byggevareindustrien har 3 representanter i forhandlingsutvalget for "Overenskomst for byggeindustrien". I tariffperioden, frem tom hovedoppgjøret 2022, var Byggevareindustriens representanter:

  • Kjersti-Lill Lund, St. Gobain Byggevare AS
  • Elin Røed, Contiga AS
  • Trygve Martinsen, Alloc AS
Digitalt forum

Hovedfokuset er digitaliseringen av vareinformasjon.

Dette er en fin arena der medlemsbedrifter kan dele praktiske erfaringer og utfordringer vedr digitale produktdata.

Det har vært en nyttig møteplass med godt oppmøte fra mange bedrifter.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

  • Trine Dyrstad Pettersen
  • Teknisk sjef
  • Nini Mollatt
  • Administrativ rådgiver

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: