Byggevareindustrien

Innhold

Om oss

Om Byggevareindustriens Forening

Vår visjon

"En sterk norsk byggevareindustri"

Vår misjon

"Vi fronter landets byggevareindustris felles interesser og vil påvirke rammebetingelser og bedre medlemmenes og industriens konkurransekraft."

Våre målsettinger

  • Anerkjent og toneangivende selvstendig forening som får gjennomslag i næringen og mot myndigheter. Stort antall aktive medlemmer.

  • Høy medlemstilfredshet, deltagelse og kjennskap til foreningen og dens virke.

  • Økte rammer for forskning og innovasjon til byggevareindustrien.

  • Redusert næringens administrative kostnader forbundet med informasjonslogistikk i verdikjeden og regulerende myndigheter særlig innen miljø.

Våre strategiske mål

  1. Vi har et seriøst byggevaremarked med styrket operativt tilsyn og kontroll – lokalt og sentralt
  2. Vi har effektive og rettferdige konkurransevilkår for merkevareleverandører - og en rasjonell verdikjede som styrker valgmuligheter til kjøpere og brukere av byggevarer
  3. Vi fremmer passive tiltak ved energieffektivisering og sikrer forutsigbar og objektiv konkurranse på materialers miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv til lavest mulig kostnad.
  4. Vi sikrer produsentenes interesser som eier av digital produktinformasjon i markedet til lavest mulig kostnad.
  5. Vi arbeider for positivt omdømme for bl.a. industriens bidrag til innovasjon, utvikling og forbedring av prosesser og produkter i bygg- og anleggsnæringen."

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet

Administrerende direktør Øyvind Skarholt

Organisasjonen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Nummeret er avmeldt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: