Ber om energieffektivisering i Grønn tiltakspakke og RNB

Det er bred enighet blant nærings-, forbruker- og miljøorganisasjoner om at Regjeringen har glemt byggenæringen og småbedriftene i det grønne skiftet.

Byggevareindustriens Forening sender derfor i dag sammen med rundt 20 andre foreninger og organisasjoner brev til Stortinget v/ Finansdepartementet i tilknytning til behandling av Revidert nasjonalbudsjett og Grønn tiltakspakke.

Byggmestre og andre mindre entreprenører som jobber med nybygg og renovering trenger ikke støtte til omstilling siden de allerede bidrar i det grønne skiftet. Men de trenger støtte for å overleve denne krevende perioden vi er inne når arbeidsplassene trues både av koronarestriksjoner og lave strømpriser som reduserer motivasjonen for energitiltak. Vi trenger disse bedriftene og kompetansen deres for å redusere energibruken i bygg og frigjøre elektrisitet som et viktig bidrag for nå Norges klimamål på kort og lang sikt.

I brevet til Stortinget ber vi blant annet om at satsene til Enova dobles for energitiltak i husholdningene, og at Enovatilskuddet utvides til å også omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak for boliger. Med et slik bred henvendelse håper vi på at politikerne på Stortinget også ser at byggenæringen og deres kunder har behov for incentiver og støtte for å holde hjulene i gang i en krevende tid samtidig som vi bidrar til at Norge når de ambisiøse klimamålene som er satt.

Les brevet fra bransjen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: