Artikler

Vis filtrering

138 resultater

Type artikkel
Velg område
138 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Det grønne skiftet kommer ikke gratis

    Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagasser, vil det kreve en omstilling som omfatter alle samfunnsområder. Mange bransjer og bedrifter i byggenæringen har innsett klimaalvoret, og har startet arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

  2. Høringsinnspill til endringer i forskriften knyttet til ombruk

    Foreningene er enige i høringsforslagets målsetning om at byggenæringen skal bli mer sirkulær. Avfall fra byggenæringen bør reduseres så langt det er praktisk og økonomisk formålstjenlig ved at kvalitet og lang levetid både på bygg og byggevarer prioriteres, samt at byggeprosessen legges opp slik at avfall ved nybygg og renovering reduseres.

  3. Høring av mindre endring i byggevareforskriften

    EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av 14 europeiske bedømmelsesdokumenter for fleksibel spriklerslange med endebeslag og tretten andre byggevarer, som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: