Brudd i meklingen for byggeindustrien – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Publisert

Foto: NHO

Fellesforbundet har i dag mandag 8. april brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggeindustrien går nå til tvungen mekling. NHO Byggenæringen har i dag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggeindustrien går nå til tvungen mekling. Partene vil møte til mekling torsdag 11. april kl. 10.00. Partene er underlagt taushetsplikt under meklingen.

NHO Byggenæringen har i dag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingsfristen utløper fredag 12. april kl. 24.00. Meklingen kan fortsette på overtid hvis partene er enige om dette.

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik. Plassfratredelsen omfatter 5739 arbeidstakere i om lag 266 bedrifter som er bundet av Overenskomst for byggeindustrien. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtaler med Fellesforbundet.

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

Vi ber alle bedrifter sjekke listen under for å få oversikt over antall som vil bli tatt ut i en eventuell streik og hvilke lokasjoner som er omfattet.

Hvis din bedrift ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet.

Trykk her for å se listen 

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og omfattet av Overenskomst for byggeindustrien. Lærlinger er ikke omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte.

Lese mer om hvem som kan streike og hva som skjer når en streik inntreffer. 

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering av uorganiserte grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering. Her finner du mer informasjon om permittering grunnet streik

Dispensasjon fra streik

Når er det mulig å få dispensasjon fra streik?

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Kun dersom det er fare for liv eller helse, eller fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon. Dispensasjon kan kun innvilges dersom NHO Byggenæringen og Fellesforbundet er enige om det – en anbefaling fra tillitsvalgte og/eller bedrift er ikke bindende.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Hvordan søker jeg dispensasjon?

Her finner du mer informasjon om dispensasjoner og krav til søknadens innhold

Søknader må følge disse retningslinjene for å bli behandlet.

Søknadsskjema for dispensasjonssøknad finnes her. Velg Byggeindustrien LO/Fellesforbundet (328) i nedtrekksmenyen.

___________

Her finner du mer informasjon om tariffoppgjøret 2024:

Tariffoppgjøret 2024 (nhobyggenaringen.no)

https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/    

Hvis du har spørsmål knyttet til tariffoppgjøret kan du ta kontakt med NHO Byggenæringens advokater på denne epostadressen: arbeidsrett@nhobyggenaringen.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: