Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

181 resultater

Type artikkel
Velg område
181 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Nyhet

  Ny versjon av ECOproduct

  Grønn byggallianse har vedtatt ny versjon av ECOproduct – en metodikk for miljøklassifisering av byggevarer.

 2. Nyhet

  Utlysning av midler rettet mot klimanøytral industri

  Enova og PILOT-E utlyser midler til prosjekter rettet mot klimanøytral industri. Tildelte midler skal stimulere til etablering av innovative prosjekter som leder til økt verdiskaping og vesentlig mer klimasmarte og energieffektive industriprosesser.

 3. Nyhet, Nyhet

  Avfallsminimering mest samfunnsøkonomisk lønnsomt

  DiBK har fått gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse om effekter av avfallsminimering som viser at det foreløpig både er mer bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengden fra nybygg enn det er å gjenvinne avfallet eller ombruke byggevarer.

 4. Nyhet

  DiBK utlyser konkurranse om avfallsminimering

  Direktoratet for byggkvalitet vil øke interessen for å redusere materialsvinnet fra nybygg, og utlyser nå en konkurranse for å redusere byggavfall. Konkurransen går ut på å lage de beste planene for hvordan et bygg på minst 1000 m2 BRA skal prosjekteres og bygges slik at det oppstår minimalt materialsvinn.

 5. Nyhet, Statistikk og prognoser

  Byggevaresalget i april

  Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2020 var 6,3 % høyere sammenlignet med samme måned i 2019. - Dette forteller at det har vært jobbet godt med smittevernstiltak på byggeplassene, og at man har klart å holde byggeaktiviteten i gang i Norge, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

 6. Nyhet, Nyhet

  Brev til regjeringen om tiltak for grønn omstilling

  I slutten av mai er det varslet at regjeringen skal komme med en tiltakspakke for en grønn omstilling i Norge. I et felles brev til regjeringen mener Byggevareindustriens Forening og Boligprodusentenes Forening at byggenæringen her må spille en stor rolle og kommer med tre konkrete forslag til tiltak.

 7. Nyhet

  Høring om energimerkeordningen

  Energimerkeordningen er på høring hvor man blant annet foreslår å etablere et merke som en kombinasjon av energi og effektbehovet i bygg. Byggevareindustrien har sendt høringssvar der vi støtter at ordningen revideres, men vi støtter ikke at effekt inkluderes i energimerket av flere grunner.

 8. Nyhet

  Høring på åpning av tømmerveinettet

  Byggevareindustrien støtter forslag i høring om å tillate modulvogntog og 24-meters vogntog på tømmerbilveinettet. Tiltaket vil både bidra til å forenkle og effektivisere transport av råvarer og ferdige byggevarer til og fra fabrikkene noe som vil bidra til redusert forurensning fra transporten

 9. Nyhet

  Svakt boligsalg vil få konsekvenser for byggevareindustrien

  I dag la Boligprodusentene frem tall for salg og igangsetting av nye boliger for april. Tallene viser en salgsnedgang på 45 %, mens igangsettingen går ned 32 % sammenliknet med april i fjor. Dette vil få konsekvenser for byggevareindustrien, sier Jøns Sjøgren.

 10. Nyhet, Nyhet

  Revidert nasjonalbudsjett 2020

  Byggevareindustrien har fulgt Regjeringens fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: