Energi

EU har som en del av Green Deal, vedtatt energieffektivisering som en svært viktig aktivitet for at EU skal nå sine ambisiøse klimamål i 2050. Denne aktiviteten er også trukket frem som et viktig bidrag for økt sysselsetting, og da spesielt i kjølvannet av korona-pandemien.  

Elektrifisering av industri, transport, petroleumssektoren og bygg- og anleggsplasser, trekkes frem som sentrale løsninger for å redusere de norske utslippene. En slik elektrifisering krever store mengder elektrisitet.  Norge trenger derfor all ren kraft vi kan fremskaffe, bl.a. ved å frigjøre konfliktfri elektrisitet som i dag brukes oppvarming av bygg.  

Det er også trukket frem i klimameldingen at det er viktig senke energibruken for å redusere behovet for ny kraftproduksjon og inngrep i urørt natur. Energieffektivisering av bygg vil bidra til lavere effektbehov til oppvarming av bygg når belastningen på nettet er høyt som et viktig bidrag til mer effektiv bruk av kraftnettet.  

Energieffektivisering av eksisterende bygg vil være et sentralt tiltak for å sikre lengere brukstid på disse byggene som er sentralt både i et klima- og sirkulært perspektiv. 

Omforent beregningsmetodikk til bruk i forskriftssammenheng, både mht til TEK, energimerking og internasjonale krav gjennom taksonomien, sikrer forutsigbarhet. Byggevareindustrien deltar derfor i relevante standardiseringskomiteer som ivaretar dette. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: