Byggevaresalget i september

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i september 2021 var 7,7 % høyere sammenlignet med samme måned i 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

Trebaserte produkter øker med 14,4 %, mens betongbaserte byggevarer har en oppgang på 5,1 %. Øvrige byggevarer øker med 6,1 % sammenlignet med september 2020, sier Sjøgren. Det var like mange salgsdager i år som i fjor.

Akkumulert etter september ligger det totale byggevaresalget 6,9 % over 2020. Den sterkeste akkumulerte salgsveksten ser vi på trebaserte produkter med 11,4, %. Øvrige byggevarer ligger 6,4 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 4,2 %,  avslutter Sjøgren.

Se statistikken her.

Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: