Innhold

Byggevareindustrien i møte med klimaministeren

Byggevareindustriens forening deltok 1. oktober med et innspill om energieffektivisering på et møte med klimaminister Sveinung Rotevatn.

Møtet fant sted som et resultat av samarbeidet med 21 andre nærings-, forbruker og miljø organisasjoner, og et brev til bl.a. Klima- og miljødepartementet i juni der vi etterlyste fokus på småbedriftene i det grønne skiftet. Tidligere i sommer deltok vi på omtrent tilsvarende møte med adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

På møtet fikk vi frem bredden i organisasjonene, noe som blir lagt merke til både i det politiske miljøet og virkemiddelapparatet. Det samlede budskapet fra organisasjonene var behovet for satsing på energieffektivisering, lokal energiproduksjon og elbillading for nå Norges klimamål. Byggevareindustrien presiserte bl.a. at det er behov for politiske føringer for at Enova skal prioritere bl.a energieffektivisering av eksisterende bygg. Disse innspillene anser vi som spesielt relevante i tilknytning til utarbeidelsen av nytt mandat for Enova i kommende 4-årsperiode, med oppstart i 2021.

Innlegget til Byggevareindustrien kan leses her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: