Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

  • Byggevareindustrien
  • Byggevareindustrien etablerer arbeidsutvalg for digitalisering – Industriens Digitale Arbeidsutvalg (IDA)

Byggevareindustrien etablerer arbeidsutvalg for digitalisering – Industriens Digitale Arbeidsutvalg (IDA)

For å styrke foreningens og industriens posisjon inn mot ulike initiativ og utvikling innenfor digitalisering – har man besluttet å etablere et arbeidsutvalg for digitalisering.

Dette utvalget som skal bestå av et representativt utvalg av medlemmer i Byggevareindustriens Forening, og skal være et formelt rådgivende organ for foreningen.

Utvalget skal bidra til at foreningen prioriterer å arbeide på de områdene som er av størst betydning for medlemmene innenfor digitaliseringsområdet.

Deltagerne skal ta en aktiv rolle i det å fange opp initiativ og forhold i markedet som man er tjent med å jobbe med i fellesskap, og holde sekretariatet løpende oppdatert på forhold av betydning.

Vi har allerede fått med noen sentrale aktører til dette utvalget som vi har døpt IDA (Industriens Digitale Arbeidsutvalg).

Totalt vil det være 5 – 8 representanter, og vi vil åpent invitere medlemsbedrifter til å komme med forslag til kandidater.

Ta kontakt med Øyvind Skarholt hvis du ønsker å delta i utvalget. osk@bnl.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: