Påskepreget mars salg i industrien

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mars 2018 endte pga. påsken ned med 19,6 % sett ift. mars i 2017 (ned 21,7 % korrigert for prisstigning).

Går vi tilbake to år og sammenligner med mars i 2016 som også hadde tidlig påske – ser vi imidlertid en økning på 12%.

De generelle byggevareprodusentene opplevde litt mindre nedgang med ca. 18 % enn betongorienterte produsenter som så en nedgang på ca. 22%. 

Akkumulert pr. mars

Pr. 1. kvartal som er lite sammenlignbar med 2017 pga. påsken ligger man nå 6,7 % under fjorårsnivået (8,8 % under prisstigning).

En snørik vinter har nok gjort utslag for mange produsenter.

Sammenligner vi med Q1 i 2016 som også hadde tidlig påske, så har Q1 i 2018 imidlertid vært relativt bra med en økning på 15%.

Se hele statistikken for mars her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: