Flatt byggevaresalg i mai

Publisert

Det innenlandske salget av byggevarer i mai endte på samme nivå som i fjor, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

Trebaserte produkter opplevde en nedgang på 6,2%, mens betongbaserte byggevarer hadde en salgsnedgang på 2,0%. Øvrige byggevarer økte med 5,0 %, som gir en liten økning på 0,5% sammenlignet med mai i fjor, fortsetter han.

Akkumulert, ved utgangen av mai, ligger det innenlandske salget 1,3% under salget samme periode i fjor. Trebaserte produkter går ned 7,8%, mens øvrige byggevarer går ned 1,0%. For betongbaserte byggevarer ser vi en liten økning på 2,4%.

Se statistikken her

Om statistikken

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens medlemsbedrifter. Den omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og vil inneholde både pris og volumendringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: