Byggevaresalget gikk ned i desember 2023

Det nominelle salget av byggevarer innenlands for 2023, lå på samme nivå som i 2022. Trebaserte produkter hadde en nedgang på 15,4 %, mens betongbaserte produkter og øvrige byggevarer økte med hhv 4,3 % og 4,2 %.

Ser vi på desember måned isolert, gikk det totale byggevaresalget ned med 13,3 % i årets siste måned sammenlignet med desember 2022. Trebaserte produkter hadde en nedgang på 20,6 % , mens betongbaserte produkter og øvrige byggevarer hadde en nedgang i desember med hhv 6,7 % og 15,3 %.

Se tallene her

Om statistikken

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens medlemsbedrifter. Den omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og vil inneholde både pris og volumendringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: