Samordningsrådet for digitalisering har levert sluttrapport

Samordningsrådet for digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har gjennomført 9 piloter med fokus på digitalisering og bærekraft.

Dette etter mandat fra Kommunal og Distriktsdepartementet, med midler fra Klima- og
Miljødepartementet og samarbeidspartnere fra næringen. I tillegg har Rådet bidratt til dialogarbeid og kunnskapsdeling i ulike bransjefora.

Med utgangspunkt i konkrete, felles utfordringer har de skjøvet digital informasjon gjennom siloer og tilrettelagt for skalering, demonstrert bruk av standarder og teknologi i praksis og bidratt tillangsiktige samarbeid utover søken etter en "rask" løsning.

Basert på disse erfaringene, har de gjort seg følgende refleksjoner:

  1. Standarder må tilgjengeliggjøres digitalt for å gi verdi til digitaliseringsarbeidet
  2. Åpent tilgjengelige, standardiserte grunndata legger til rette for nyvinning og tjenesteutvikling
  3. Det er et stort behov for kvalitetssikrede, åpne og standardiserte produktdata i bransjen i dag
  4. PDT Norge er en viktig samarbeidspartner i Samordningsrådet sitt arbeid
  5. Samarbeid mellom bransjen og myndighetene er avgjørende for suksess
  6. Pilotering bidrar til å bryte ned siloene mellom gjensidig avhengige ledd i verdikjeden

Les sluttrapporten her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: