Les Byggevareindustriens innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

I et felles innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering har 35 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner uttrykt støtte til et mål om å begrense energibruken i bygg til maksimalt 69 TWh innen 2030. Dette målet ble lansert av LO og NHO som en del av en nasjonal strategi for energieffektivisering. I 2022 var energiforbruket i bygningsmassen 79 TWh, ifølge SSB.

For å oppnå dette målet, understreker organisasjonene behovet for en kombinasjon av regulatoriske tiltak og økonomisk støtte for husholdninger og andre byggsektorer. Økonomisk støtte anses som spesielt viktig for å redusere investeringskostnadene, en av de viktigste hindringene for energitiltak. Informasjon og kompetansetiltak blir også sett på som nødvendige og komplementære virkemidler.

Målet om redusert energibruk forventes å forbedre kraftbalansen med 8 TWh i 2028, noe som blir stadig mer nødvendig med begrenset ny utbygging av vind- og vannkraft frem til 2030. Havvind antas å kunne bidra etter dette tidspunktet. Mangelen på tilgjengelig strøm er identifisert som en av de største hindringene for å oppnå utslippskutt, og det er et sterkt ønske fra industrien å få tilgang til mer elektrisitet.

Thema Consulting har beregnet at enøkmålet til LO og NHO vil forbedre kraftbalansen i 2028 med 8 TWh sammenlignet med NVE sin basisframskrivning, som viser et kraftoverskudd på 3 TWh. Denne analysen tar hensyn til en like stor reduksjon i energibruk for alle energibærere og et forventet elforbruk i byggsektoren på 54 TWh innen 2030.

Les hele innspillet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: