Internasjonal buildingSMART konferanse på Lillestrøm

Bilde fra konferanse i Roma

buildingSMART International Standards Summit arrangeres Lillestrøm fra 18. til 21. september i år. Dette er en 4-dagers konferanse arrangert av buildingSMART International og buildingSMART Norge. Nedenfor kan du lese litt om hvorfor du bør delta.

Årets summit er en unik mulighet for alle som er involvert i bygg- og anlegg- og eiendomssektoren. Fokuset i år er på digitalisering av produktinformasjon og åpen BIM arbeidsflyt.

Etterspørselen etter åpne datastandarder er i rask vekst globalt. Summiten vil fungere som en viktig arena for diskusjon rundt utvikling, testing og global implementering av disse standardene, som er nødvendige for en sømløs informasjonsutveksling i hele verdikjeden.

Praktisk kunnskap og nettverksbygging

Summiten samler en bred gruppe av profesjonelle, blant annet arkitekter, ingeniører, byggherrer og produsenter. Det gir en unik mulighet til å tilegne seg praktisk kunnskap fra ledende eksperter i bransjen, samt å bygge nettverk med potensielle partnere, kunder og beslutningstakere.

Bærekraft og effektivitet

I en tid hvor vi alle streber etter en mer bærekraftig fremtid, vil summiten også fokusere på hvordan digitalisering og dataanalyse kan bidra til økt effektivitet og bærekraft i design, bygging og drift av bygninger og infrastruktur.

Enten du er en erfaren profesjonell eller ny i feltet, tilbyr summiten uvurderlige innsikter og muligheter for nettverksbygging. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å sikre sin plass ved å registrere seg så snart som mulig.

Hva bør du delta på?

Konferansen har et stort program og vi anbefaler alle å delta på åpningsdagens plenumskonferanse, mandag 18. september. Mandag kveld arrangerer buildingSMART Norge også en felles middag for Nordiske deltagere. For deg som vil ha mer, består tirsdag og onsdag av 44 sesjoner og vi har satt opp noen anbefalinger for deg under. Onsdag kveld er det også gallamiddag med utdeling av buildingSMART openBIM awards. Torsdag 21. oppsummeres uken i en avsluttende felles sesjon.

For byggevareprodusenter anbefaler vi

 • Plenumskonferanse 18. september
 • Norsk middag 18. september
 • Sesjoner 19. september
  • 0930-1730 - Open BIM and Product Passports - Are you Fit for 55
 • Sesjoner onsdag 20. september
  • 0930-1100 - Workshop: UCM
  • 1130-1300 - Workshop: bSDD User Stories
  • 1130-1300 - Awards Finalists - Asset Management
  • 1400-1530 - bSDD Intro and Business Update
  • 1400-1530 - Product Domain Session 3
 • Internasjonal gallamiddag 20. september
 • Plenumskonferanse 21. September

For byggentreprenører anbefaler vi

 • Plenumskonferanse 18. september
 • Norsk middag 18. september
 • Sesjoner 19. september
  • 0930-1730 - Open BIM and Product Passports - Are you Fit for 55
  • 0930-1100 - Workshop: Digital Twins (Part 1)
  • 1130-1300 - Construction Domain Session 1: Use case - Construction Scheduling, Last planner method, Look-Ahead Plan and Progress Monitoring on-site
  • 1400-1530 - Building Domain Session 1
  • 1600-1730 - Construction Domain Session 2
 • Sesjoner onsdag 20. september
  • 0915-1100 – Awards Finalists – Construction for Buildings
  • 1130-1300 - Building Domain Session 2: Industry Forum Kick-Off: An Update from Norway
  • 1400-1530 - Construction Domain Session 3: Use case management - How to create an openBIM ecosystem
  • 1600-1730 - Building Domain Session 3: Support of openBIM to Sustainable Construction Design
 • Internasjonal gallamiddag 20. september
 • Plenumskonferanse 21. september

For infrastrukturentreprenører anbefaler vi

 • Plenumskonferanse 18. september
 • Norsk middag 18. september
 • Sesjoner 19. september
  • 0930-1730 - Open BIM and Product Passports - Are you Fit for 55
  • 0930-1100 - Railway Domain Session 1: Rail Domain Work Groups: Training & Education Survey
  • 1130-1300 - Infrastructure Domain Session 1: Introduction and Roadmap Update / Bridge Projects Updates
  • 1400-1530 - Railway Domain Session 2: bSDD & UCM
  • 1400-1530 - Airport Domain Session 1: Airport Entities Project
  • 1600-1730 - Infrastructure Domain Session 2: Nordic BIM Clients
 • Sesjoner onsdag 20. september
  • 0915-1100 – Awards Finalists - Construction for Infrastructure
  • 1130-1300 - Railway Domain Session 3: aIFC4Rail Project: The Results
  • 1400-1530 - Infrastructure Domain Session 3: IFC for Tunnelling
  • 1600-1730 - Infrastructure Domain Session 4: Panel session
 • Internasjonal gallamiddag 20. september
 • Plenumskonferanse 21. september

Påmelding her
https://hopin.com/events/bsslillestrom23/registration

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: