Byggevareindustrien har tatt initiativ til Byggstand

Totalt elleve bransjeorganisasjoner i byggenæringen har gått sammen og etablert Byggstand. Målet er å effektivisere varestrømmen i byggenæringen gjennom standardisering og digitalisering.

– Ettersom byggenæringen er gjensidig avhengig av ulike ledd i verdikjedene, er samarbeid viktig. Det mangler et verktøy som gjør at bransjen digitaliserer sammen og ikke hver for seg. Svaret er forhåpentligvis Byggstand. Bakgrunnen for å opprette det er at byggenæringen er stor og kompleks med fragmenterte verdikjeder. Det har vært liten kultur for samarbeide på tvers og for deling av data. Nettopp denne delingen er en forutsetning for digitalisering, heter det i en pressemelding fra de involverte aktørene.

Inspirasjonen kommer fra dagligvarebransjen.

– For å få til dette har vi sett til andre bransjer. For oss var det naturlig å se til de beste i klassen, dagligvarebransjen og deres stand.no. De har etablert en felles portal for effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen. Dette ønsker vi også å få til i byggenæringen, sier leder for styringsgruppen i Byggstand og bransjedirektør i Virke byggevarehandel Aslaug Koksvik i meldingen.

Målet er at Byggstand skal spille en viktig rolle for å sikre bedre forretningsprosesser, vareflyt og dokumentasjon mellom aktørene i verdikjeden.

– Samtidig blir kravene til sirkularitet, klima og miljø i byggenæringen stadig strengere. I tillegg gjør høye transaksjonskostnader at det blir dyrere å bygge. For å kunne levere på dette må pakking, merking og sporing av byggevarer bli bedre, heter det videre i meldingen.

– Norske byggevareprodusenter investerer nå mye i å redusere sitt klima-fotavtrykk. Vi ønsker å konkurrere på klimaegenskaper og ikke bare på pris. Gjennom Byggstand håper vi å motivere både entreprenører og byggherrer til å se potensialet i å ha tilgang på digitale produktdata som følger byggverkets livsløp, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening.

Også Virke-sjefen er begeistret for initiativet.

– I Virke jobber vi for at våre medlemmer skal være best mulig rustet for fremtiden. Digitalisering, klima, miljø og bærekraft er områder vi ser er viktig for hele næringen. Gjennom vårt engasjement i Byggstand ønsker vi å bidra til sirkularitet og effektivisering på tvers av bransjene, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Ole Gunnar Honningsøy fra Norsk Byggtjeneste AS og Andre Mamelund fra Virke er engasjert som prosjektledere og sekretariat, og Byggstand er etablert på invitasjon fra Virke og Byggevareindustrien.

Styringsgruppen i Byggstand består av:
* Byggevareindustrien
* Boligprodusentene
* Elektroforeningen
* Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
* GS1
* Norske Trevarer
* Treindustrien
* Virke Byggevare
* Virke Teknisk Handel
* VA og VVS Produsentene, VVP

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: