Blir det endelig en økt satsing på energieffektivisering?

Byggevareindustrien har i mange år argumentert for en økt satsning på energieffektivisering. Vi har pekt på flere positive konsekvenser; varige effekt og lavere strømforbruk for byggeiere, bedre inneklima og økt sysselsetting i en tid da øvrige markeder svikter.

Vi er fornøyde med at Enova nå har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å støtte energieffektivisering, også moden og velkjent teknologi, sier Jøns Sjøgren, adm. direktør i Byggevareindustriens Forening. Vi forventer at Enova omsider inkluderer støtteordninger som eksempelvis ambisiøs trinnvis etterisolering og utskifting til energieffektive vinduer.

Energikommisjonen skriver i sin rapport som ble publisert i forrige uke, at målet innen 2030 er å frigjøre minst 20 TWh i energieffektivisering. Samtidig poengterer de at det går raskere med energieffektivisering enn å bygge ut ny kraft.

Enova skal levere en anbefaling innen 31. mars til klima- og miljøministeren, for hvordan de best kan følge opp presiseringen i mandatet. 

Regjeringen trekker frem at manglende kunnskap, kompetanse og fokus ofte er årsak til at energieffektiviserende tiltak ikke gjennomføres.

- Informasjon- og kompetansemidler er ikke nok, sier Sjøgren. Nå må Enova kjenne sin besøkelsestid og foreslå kraftfulle økonomiske virkemidler for å utløse de ambisiøse energieffektiviseringstiltakene som må til for at Norge skal ha nok elektrisitet for å nå klimamålet om 50 % klimagassreduksjon innen 2030, avslutter Sjøgren.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: