Strømpakken til næringslivet treffer Byggevareindustriens medlemmer i begrenset grad

Regjeringen la i dag fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.

Det er et akutt behov for strømstøtte på kort sikt hos mange medlemsbedrifter, sier Jøns Sjøgren. På lenger sikt må det på plass ordninger som sikrer norsk byggevareindustri stabil og langsiktig tilgang på strøm til en rimelig og forutsigbar pris, fortsetter han.

Regjeringen vil etablere en ny søknadsbasert rammestyrt energitilskuddsordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden. Dette vil i liten grad treffe våre bedrifter, sier Sjøgren. Vi er imidlertid fornøyde med signalene om økt fokus på energieffektivisering og ENØK tiltak fremover.

Vi har også forventninger til Regjeringens forslag om å forbedre tilgangen på fastprisavtaler, sier Sjøgren. Finansdepartementet har i høst hatt på høring et forslag om et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm. I forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Når det gjelder fastprisavtaler mener vi at Staten må inn som "marketmaker" og selge strøm til en fornuftig pris som dekker både strøm og nettleie, avslutter Sjøgren.

Les mer på Regjerings sider

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: