Nye forskriftskrav til klimagassberegninger fra materialer

Fra i dag av har Norge gjennom Teknisk forskrift fått krav til å dokumentere klimagassutslippene fra materialer for boligblokker og yrkesbygg.

Kravet omfatter utslippene fra produksjon og transport av materialene brukt i bygget, samt avfall og fremtidig vedlikehold og utskifting gjennom bygningens levetid. Som dokumentasjon for klimagassregnskapet anbefales det å bruke spesifikke EPDer, men det er også mulig å bruke såkalte generiske verdier. 

Byggevareindustriens medlemmer er godt rustet til å møte disse nye kravene ved at svært mange av bedriftene allerede har EPDer for produkter, og de kan vise til lave utslippstall i forhold til mange av sine utenlandske konkurrenter.

Byggevareindustrien er så langt godt fornøyd med at klima og materialer nå er en del av kravene i Teknisk forskrift, men forventer at klimakravene knyttet til materialer i løpet av få år vil bli skjerpet til å omhandle kravsnivå og ikke bare krav til regnskap. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det viktig å intensivere arbeidet med å digitalisere byggenæringen. Sammen med medlemsbedriftene er vi derfor godt i gang med å utarbeide maskinlesbare EPD'er som er en viktig forutsetning for kostnadseffektive klimagassvurderinger på bygningsnivå.

De nye klimakravene inkludert veiledningen som angir mer i detalj hva forskriften omfatter, finner du her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: