Markedskommentar februar 2022

Omsetningstallene for februar viser at prisøkninger grunnet økt råvarepriser og energipriser nå slår ut i markedet, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening. 

Etterspørselen etter byggevarer er fortsatt god, men vi antar at hovedgrunnen til veksten er prisvekst og ikke volum, forsetter han.

På grunn av krigen i Ukraina, og etterdønninger etter koronaen, ser vi en økt usikkerheten i leverandørkjeden. Vi er spent på hvordan prisveksten vil slå ut på etterspørselen etter bygg- og anleggsprosjekter fremover, avslutter Sjøgren.

Februar 2022

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar 2022 økte med 17,0 % sammenlignet med februar 2021. Det var samme antall salgsdager i 2022 som i 2021.  

Betongbaserte byggevarer hadde en oppgang på 22,4 %, trebaserte produkter en oppgang på 18,2 %, mens øvrige byggevarer hadde en økning på 13,2 %.

Akkumulert 2022

Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 19,4 % foran fjoråret. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 18,8 %. Øvrige byggevarer ligger 15,7 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en nedgang på 0,5 %.

Februar 2022 - indeks

Se mer under Tall og fakta

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: