Innspill til statsbudsjettet om energitiltak i bygg

Dette er et felles innspill fra 27 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner til satsinger i statsbudsjettet for 2023.

Vi ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 bevilge 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, og herunder borettslag og sameier. I tillegg ber vi om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

Energitiltak i bygg kan raskt frigjøre kraft, rett og slett ved å bruke mindre og produsere mer selv. Det er den raskeste veien til å unngå kraftkrise og fremtidige strømprissjokk for husholdninger og næringsliv. Trinnvise energitiltak i eksisterende bygg kan frigjøre store mengder fornybar strøm som kan benyttes til å fase ut fossil energibruk, og tilrettelegge for ny klimavennlig industri.

Les hele innspillet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: