Forslag til ny byggevareforordning

EU-kommisjonen har publisert forslag til ny byggevareforordning

Forslaget tar sikte på å reparere og forbedre det indre markedet for byggevarer, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. EU-kommisjonen har sammen med forslaget publisert «Questions & Answers: Revision of the Construction Products Regulation», som gir en kort oversikt over revisjonsprosessen. Dere kan lese Q&A og forslaget her

Den nye byggevareforordningen skal bidra til å:  

  • løse standardiseringsproblemet
  • redusere nasjonale handelshindringer
  • forbedre håndheving og markedstilsyn
  • gi mer klarhet og forenklinger i regelverket
  • redusere den administrative belastningen gjennom forenkling og digitalisering
  • sikre trygge byggevarer på markedet
  • redusere den samlede klima- og miljøbelastningen fra byggevarer

DiBK arbeider nå med å sette seg inn i forslaget fra EU-kommisjonen og planlegger et digitalt informasjonsmøte for alle interessenter 22. april 2022 kl. 09.00-10.00. Mer informasjon og innkalling til nevnte møte kommer senere.  

 

EU-kommisjonen har også åpnet en høring, hvor alle interessenter kan gi sine innspill til det publiserte forslaget innen 30. mai 2022. Dere kan gi innspill til EU-kommisjonen her: 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: