Enighet i byggfagsoppgjøret

Publisert

Foto: BNL.

Tirsdag 5. april 2022 kl. 12:25 ble det enighet i meklingen mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet om en ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2022-2024.

BNL og Fellesforbundet har, med god hjelp fra mekler Carl Petter Martinsen, lyktes med å komme til enighet – etter over 12,5 timer på overtid.

- Dette har vært et svært krevende oppgjør, med flere vanskelige temaer, men vi er tilfredse med å ha kommet til enighet og at vi har unngått konflikt, sier BNLs forhandlingsleder Siri Bergh.

Årets tariffoppgjør har hatt et krevende bakteppe. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, og de høye strømprisene bidrar til å utfordre bedriftenes konkurranseevne. I tillegg er man i sluttfasen av pandemien.

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 4,- per time og overenskomsten satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

- Vi er også glade for å ha funnet en løsning på akkord, som har vært et svært krevende tema i årets mekling, sier Bergh.

BNL og Fellesforbundet har et felles mål om å øke bruk av akkord i bedriftene, og vi skal nå opprette et servicekontor som gjennom kompetanseutvikling, forenkling og digitalisering, vil jobbe for å nå dette målet.

Møteboken finner du her! 

Alle NHO-bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag vil få tilsendt epost med tariffnytt med informasjon om resultatet.

Uravstemning

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 6. mai 2022.

Medlemsbedrifter i BNL som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding på e-post til  innen 29. april 2022 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5).

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: