Byggevaresalget desember 2021

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i desember var 5,4 % høyere sammenlignet med samme måned i 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

Salget av trebaserte produkter økte med 4,8 %. Øvrige byggevarer økte med 4,7 %, mens betongbaserte byggevarer hadde en oppgang på 6,7 % sammenlignet med desember i 2020, fortsetter han. Akkumulert endte det totale byggevaresalget i 2021 5,7 % over 2020. Salget var litt tregt de 2-3 første månedene, men tok seg opp på forsommeren. Juni var den beste salgsmåneden i 2021 sammenlignet med samme måned i 2020. Utover høsten roet flatet salget noe ut, men på et relativt bra nivå, forteller han.

Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 10,5 %. Øvrige byggevarer økte med 4,9 %, mens betongbaserte produkter har hatt en vekst på 3,3 %, avslutter Sjøgren.

Se statistikken her.

Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer. Utvalget av bedrifter som rapporterer til statistikken har en samlet omsetning på ca 11,5 mrd. NOK.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: