Byggevareindustriens innspill til energikommisjonen

Regjeringen oppnevnte i februar en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

  1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
  2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
  3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
  4. perspektiver for forsyningssikkerheten
  5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Les vårt innspill til kommisjonen her.

Vi setter bla fokus på energitiltak som etterisolering og utskiftning til mer energieffektive bygningsdeler.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: