Byggevareindustrien godt fornøyd med nye klimakrav til materialer

Regjeringen lanserte 1. juni de nye klimakravene til materialer i Teknisk forskrift. Byggevareindustrien er godt fornøyd med at klima og materialer nå er en del av kravene i Teknisk forskrift, og at de trer i kraft allerede fra 1. juli i år.

Vi er spesielt fornøyde med at omfanget av bygningsdeler er utvidet i forhold til utkastet, og ikke minst at utslipp knyttet til transport er inkludert, sier teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen. EPD'er for byggevarene blir et viktig underlag for klimagassberegningene som nå skal utføres for boligblokker og yrkesbygg. Norske byggevareprodusenter, som i mange år har jobbet med dokumentasjon og klimaforbedringer, får nå god drahjelp gjennom forskriftskravet med å bevisstgjøre markedet om kortreiste og klimaeffektive norske byggevarer.

Vedtatte endringer i teknisk forskrift omhandler kun et klimagassregnskap. Vi forventer derfor at klimakravene knyttet til materialer i løpet av få år vil bli skjerpet til å omhandle kravsnivå og ikke bare krav til regnskap. Vi forventer også at en større del av livsløpet etter hvert inngår i kravet, sier Pettersen.

Norske byggevareprodusenter vil fortsette arbeidet med å redusere klimagassutslippene og levere kvalitetsprodukter med lang levetid.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er det viktig å intensivere arbeidet med å digitalisere byggenæringen, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustrien. Sammen med medlemsbedriftene er vi godt i gang med å utarbeide maskinlesbare EPD'er som vil være en viktig forutsetning for kostnadseffektive klimagassvurderinger på bygningsnivå. På samme tid regner vi med at resten av byggenæringen og deres samarbeidspartnere bruker tiden godt til å opparbeide seg kompetanse om klimagassberegninger og utvikle gode verktøy.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: