Brudd i byggeindustrimeklingen – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Publisert

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for Overenskomsten for byggeindustrien går nå til tvungen mekling. BNL har i dag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggeindustrien går nå til tvungen mekling.

BNL har i dag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingsfristen utløper kl. 24.00 torsdag 7. april 2022. Meklingen kan fortsette på overtid hvis partene er enige om dette.

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik. Plassfratredelsen omfatter 5415 arbeidstakere i om lag 256 bedrifter som er bundet av Overenskomsten for byggeindustrien. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtaler med Fellesforbundet.

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

Vi ber alle bedrifter sjekke listen under for å antall som vil bli tatt ut i en eventuell streik og hvilke lokasjoner som er omfattet.

Hvis din bedrift ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet.

Link til liste – mulighet for å laste ned

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og omfattet av Overenskomsten for byggeindustrien. Lærlinger er ikke omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte.

Les mer om hvem som kan streike og hva som skjer når en streik inntreffer

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering. Her finner du mer informasjon om permittering grunnet streik.

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Dersom det er fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til . Her finner du mer informasjon om dispensasjoner og krav til søknadens innhold.

Hvis du har spørsmål knyttet til tariffoppgjøret kan du ta kontakt med BNLs advokater denne epostadressen: 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: