Betong Øst vinner Byggenæringens klimapris 2022

Foto:bygg.no

Fv. Asle Randen (EBA), Øystein Bækkelien (Betong Øst), Tor Aadahl (Betonmast Trøndelag), Magnus Stendenfeldt (AF Gruppen) og Hanne Rønneberg (juryleder).

En felles satsning sammen med AF Gruppen ved Rimol Miljøpark, Betong Øst og Betonmast Trøndelag går av med seieren.

Prisen ble tildelt vinneren for deres prosjekt med å sortere og rense forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement, sand/grus og stein (tilslag), kjemiske tilsetninger og vann. Produksjon av sement gir store CO2 utslipp, og det jobbes fra mange hold med å finne gode metoder for å redusere dette. Årets vinner ser på hva som kan gjøres med den andre store bestanddelen i betong, nemlig tilslaget. Tilslaget, nærmere bestemt sand, grus og stein, utgjør cirka 70 prosent av betongen. Av dette igjen er rundt halvparten sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. I Norge har vi så langt ikke like strenge restriksjoner på slikt uttak som i mange naboland, men det er svært sannsynlig at det bare er et tidsspørsmål før vi har like strenge restriksjoner. Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå. Rimol Miljøpark, et selskap i AF Gruppen, sorterer og renser forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon hos Betong Øst. Betonmast som entreprenør sikrer at betongen har de egenskaper som skal til i både fersk og herdet tilstand. Slik gjøres avfall til ressurs, deponering av forurensede masser reduseres sterkt, og vi slipper nye naturinngrep. Tilslaget som er utviklet kan brukes i alle typer betong.»

Les mer på bygg.no

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: