Skal gjennomføre revisjon av kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer ble sist revidert i 2008 og mye har endret seg siden den gang. Nå skal den revideres.

Byggevareindustrien peker på at standarden omfatter bare i begrenset grad hva man i dag legger i begrepet byggevarer.

Omsetning av byggevarer i Norge er regulert av byggevareforskriften som kom i 2013. Forskriften gjennomfører den europeiske byggevareforordningen i norsk rett.

- Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system slik som brannsikring- eller ventilasjonssystemer anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer, heter det i en pressemelding. Flere bransjeforeninger i BNL, både på leverandør- og entreprenørsiden ser at standarden må tilpasses et nytt rammeverk og er moden for en revisjon.

– Det er behov for å lage en balansert kontraktstandard som omfatter kjøp, salg og levering av byggevarer og som også tar hensyn til forhold ved de tekniske leveransene. Formålet med en revidert standard må være å få tydelige avklaringer når det gjelder ansvarsområde, frister reklamasjon og de plikter som partene har, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening i meldingen.

– Det bør være en ambisjon at en revidert standard kan anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv åpner for, bortsett fra dem som er nødvendige på grunn av spesielle forhold ved det enkelte prosjekt. Målet med revisjonen må være å redusere risiko og forebygger konflikt. Typiske konfliktområder er hva reklamasjonsordningen skal dekke og hva som er utenfor, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

De peker på at Norsk Standard NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer er aktuell å bruke i kontrakter mellom entreprenører og byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører.

Standard Norge inviterer nå interessenter til å melde seg til opprettelse av en ny komite som skal revidere NS 8409:2008.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: