Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av 14 europeiske bedømmelsesdokumenter for fleksibel spriklerslange med endebeslag og tretten andre byggevarer, som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.

For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsakten på høring før den tas inn i EØS-avtalen. Det er ikke mulig å påvirke innholdet i rettsakten på dette tidspunktet. Rettsakten sendes på høring fordi den skal gjennomføres i norsk rett.

Høringsfristen er 9. november 2021. Svar på høringen sendes til Direktoratet for byggkvalitet på e-post, post@dibk.no. Merk e-posten med saksnummer 21/7393.

Du finner høringsnotatet,  forslaget til endring  og den delegerte rettsakten på nettsiden til DiBK.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: