Energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen

Byggevareindustrien står sammen med 28 andre organisasjoner bak et felles innspill i anledning Stortingets behandling av Klimaplan (Meld. St. 13 (2020–2021)). Vi ønsker å sette fokus på energitiltak i eksisterende bygningsmasse.

Husholdningene bruker hvert år rundt 40 TWh elektrisitet. I 2019 var dette 30 % av totalt strømforbruk i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder konfliktfri strøm, sier Jøns Sjøgren adm direktør i Byggevareindustriens forening. Dette er et avgjørende bidrag som i for liten grad er hensyntatt i klimaplanen.

Vi ber derfor om at Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for hvordan man skal realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TWh, fortsetter han.

Enova må også sterkere på  banen.  Norske husholdninger betaler hvert år inn rundt 400 millioner kroner til Enova gjennom påslaget på nettleien. Det er på tide å få noe igjen. Vi ber derfor om at minimum 300 millioner utbetales til energitiltak i husholdningene gjennom Enova, avslutter Sjøgren.

Les hele brevet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: