Byggevaresalget i november

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i november 2021 var 2,6 % høyere sammenlignet med samme måned i 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

Trebaserte produkter øker med 11,7 %. Betongbaserte byggevarer har en nedgang på 0,5 %, mens øvrige byggevarer ligger på samme nivå sammenlignet med november 2020, fortsetter han Sjøgren. Det var én salgsdag mer i år enn i fjor.

Akkumulert etter november ligger det totale byggevaresalget 5,7 % over 2020. Den sterkeste akkumulerte salgsveksten ser vi på trebaserte produkter med 10,7 %. Øvrige byggevarer ligger 4,9 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 3,0 %, avslutter Sjøgren.

Se statistikken her.

Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: