Byggevaresalget i august

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i august 2021 var 1,2 % høyere sammenlignet med samme måned i 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

Trebaserte produkter øker med 2,2 %, mens betongbaserte byggevarer har en oppgang på 4,7 %. Øvrige byggevarer går ned 1,6 % sammenlignet med august 2020, sier Sjøgren. Det var 1 salgsdag mer i år enn i fjor.

Akkumulert etter august ligger nå det totale byggevaresalget 6,8 % over 2020.  Den sterkeste salgsveksten ser vi på trebaserte produkter med 11,0, %. Øvrige byggevarer ligger 6,5 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 4,1 %, avslutter Sjøgren

Se statistikken her.

Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: