Byggevaresalget i april

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2021 var 13,3 % høyere sammenlignet med april 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

Betongbaserte byggevarer hadde en økning på 8,9 %, trebaserte produkter en oppgang på 10,0 %, mens øvrige byggevarer hadde en oppgang på 17,8 %, fortsetter han. Det var like mange salgsdager i 2021 som i 2020. 

Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 6,2 % foran fjoråret. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 6,9 %. Øvrige byggevarer ligger 8,3 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en oppgang på 2,0 %, avslutter han.

Se statistikken her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: