Byggevareindustrien på høring i Stortinget om Klimaplan for 2021-2030

Torsdag ga vi våre innspill på Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 i en videokonferansehøring på Stortinget.

Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet la i januar frem stortingsmeldingen Klimaplan 2021-2030 for Stortinget. Meldingen behandles i Energi- og miljøkomiteen, der det denne uken var høringer. Byggevareindustrien er positiv til mange forslagene i meldingen, og vi oppfatter at meldingen er en tydelig marsjordre til alle næringer om å bidra i arbeidet om reduserte klimagassutslipp.

I vårt høringssvar fokuserte vi på digitalisering, energieffektivisering i eksisterende bygg og klimakrav i Teknisk forskrift.

Les vårt høringsbrev her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: