Forslag til endringer i nettleiestrukturen for husholdningskunder

Strømmaster

Ny nettleiestruktur må sikre at energitiltak som reduserer både energi- og effektbehovet blir den foretrukne løsningen.

5. februar la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram forslag til nye regler for hvordan nettleien for strøm skal bli i årene fremover. Nettleien utgjør om lag en tredel av strømprisen og finansierer kostnaden til strømnettet. Siden stadig flere bruker mye strøm på en gang, og at en fremtidig elektrifisering av blant annet transportsektoren innebærer behov for nye investeringer i nettkapasitet, mener NVE at det er behov for å se på endringer i nettleiestrukturen for forbrukerkunder og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.

Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak utfra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for, dvs. effekt. Det legges frem tre ulike nettleiemodeller, og forslaget innebærer at nettselskapene kan utforme nettleien med utgangspunkt i en av disse modellene.

Byggevareindustrien har til nå så vidt sett på forslaget og vil vurdere forslaget nøyere ukene som kommer. Analyser fremlagt av NVE viser at konsekvensen av etterisolere eller bruke andre passiv energieffektiviseringstiltak blir liten, og i noen tilfeller vil de nye tariffene har positiv effekt. Årsaken til dette er at passive energieffektiviseringstiltak både reduserer effekt- og energibehovet i de kaldeste periodene når det er størst press på strømnettet.

Men vi er bekymret for at forslaget slik det nå foreligger vil gjøre det vanskeligere både for kundene og byggenæringen inkludert industrien å finne de beste kombinasjonene av tiltak siden NVE legger opp til at hver enkelt av de 124 nettselskapene kan vurdere hvilken nettleiemodell som skal benyttes. Her bør det være mulig å snevre inn mulighetene for å kun legge opp til en felles modell for alle selskaper.

Vi legger også merke til at slik forslaget nå foreligger vil være negativt med hensyn til lokal solproduksjon, noe som vi kunne ha konsekvenser for de som allerede har installert lokale solcelle-anlegg eller vurderer å installere slike. Dette er uheldig siden Norge og Europa har behov for all fornybar energi som kan produseres uten negative miljøkonsekvenser for å nå klimamålene om 50 % utslippsreduksjon i 2030 og tilnærmet karbonnøytralt i 2050. For å kunne elektrifisere transport-, industri- og olje og gass-sektoren trenger vi å redusere energi- og elektrisitetsbehovet så mye som mulig, og samtidig produsere ny fornybar elektrisitet.

Forslaget er nå på høring, med frist for kommentarer 4. mai. Byggevareindustrien vil i de neste par månedene vurdere utkastet og gi sine innspill enten alene eller sammen med BNL og øvrige bransjeorganisasjoner.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: