Positive til klimakrav for byggevarer

Bilde av skog

I slutten av januar ble Klimakur 2030 presentert der man har utredet 60 tiltak som kan kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent innen 2030.

Omtrent samtidig meldte Norge inn forsterket klimamål for 2030 til FN, dvs. 50-55 prosent utslippsreduksjon i neste 10-årsperiode, i samarbeid med EU. For at disse målene skal nås må også byggenæringen bidra.

Byggenæringen bidrar indirekte til klimagassutslipp i og utenfor Norge, blant annet i tilknytning til produksjon av byggevarer og transport. Byggevarer som er produsert i Norge er mer klimaeffektive enn de fleste importerte byggevarer, og er derfor en viktig del av løsningen for å få ned de totale klimagassutslippene.

Tidligere denne uka vedtok Byggevareindustriens styre et posisjonsnotat som bekrefter foreningens positive syn på klimakrav knyttet til byggevarer og hvilke sentrale forutsetninger som må på plass for at målene skal nås.

Hovedpunktene vil også presenteres på et møte med statsråd Astrup 10. mars.

Posisjonsnotatet kan lastes ned her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: