Byggevareindustrien deltar i Grønt landtransportprogram

Denne uken starter NHO og flere andre organisasjonen arbeidet med Grønt Landtransportprogram.

Hovedformålet med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om å halvere klimautslippene fra sektoren innen 2030, og teknologimålene vedtatt i NTP.

Programmet vil kunne ha stor relevans for Byggevareindustriens medlemmer som kjøper av transport av både råvarer og ferdige produkter, samt intern transport.

Grønt landtransportprogram har følgende konkrete mål:

  • Samle verdikjeden
  • Dele kunnskap, analyser og empiri om teknologivalg og -muligheter
  • Utvikle verktøy som gir den enkelte bedre grunnlag ved valg
  • Motivere flere til å gjennomføre grønne valg, herunder bidra aktivt i piloter
  • Bistå myndigheter med å utarbeide rammebetingelser
  • Skape grobunn for nye næringer og verdiskaping

Programmet har fått oppstartsmidler fra Klima- og miljødepartementet, og har en varighet på 5 år i første omgang. Prosjektet er delt inn i to faser: En oppstartsfase og en gjennomføringsfase.

Byggevareindustrien vil delta i programmet, og om det er noen som ønsker mer informasjon eller ønsker å bidra på en eller annen måte, ta kontakt for en prat. Vi ser da sammen på hvordan vi best mulig kan få inn deres innspill og behov allerede nå i oppstartsfasen.

Prosjektbeskrivelsen kan leses her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: