Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Brev til regjeringen om tiltak for grønn omstilling

Bilde Jøns Sjøgren

Foto: Sindre S. Strand/bygg.no

I slutten av mai er det varslet at regjeringen skal komme med en tiltakspakke for en grønn omstilling i Norge. I et felles brev til regjeringen mener Byggevareindustriens Forening og Boligprodusentenes Forening at byggenæringen her må spille en stor rolle og kommer med tre konkrete forslag til tiltak.

– Hittil har vi greid opprettholde byggeaktiviteten i Norge, men hvis det ikke kommer inn nye oppdrag, vil det stoppe gradvis opp utover sommeren og høsten. Medlemsbedriftene våre forteller at man nå tærer på ordrereservene, og ferske tall viser at nyboligsalget stuper. Dette vil ramme norsk byggenæring hardt. Det er derfor viktig at regjeringen raskt bidrar til å stimulere etterspørselen i både privat og offentlig sektor. Dette er avgjørende for å opprettholde sysselsetting i byggenæringen. Samtidig må tiltakene stimulere til nødvendig grønn omstilling i byggenæringen, skriver administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene og administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien i brevet til regjeringen.

Les hele saken på bygg.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: