Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Revidert veileder om helse og miljøfarlige stoffer i bygg

Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet har revidert veilederen "Unngå helse- og miljøfarlige stoffer i bygg".

Denne beskriver hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, i hvilke produktgrupper det er mest sannsynlig at det finnes produkter med helse- og miljøskadelige stoffer og hvordan en kan gjennomføre en substitusjonsvurdering.

Veilederen er primært rettet mot byggherrer, prosjekterende og utførende, men er like relevant for byggevareprodusenter som får en innsikt i hva som anbefales for de som skal etterspørre byggevarene.

Veilederen gir en oversikt over lovverket, hvilke produktgrupper som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt hva slags merking og dokumentasjon en kan etterspørre.

Link til veilederen

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: