Norgips og Gyproc kvalitetsikrer PDT'er

Norgips og Gyproc har kvalitetssikret den første digitale produktdatamalen (PDT) i regi av Standard Norge og Byggevareindustriens forening

Ved hjelp av produktdatamaler, ofte kalt Product Data Templates eller bare PDT, kan produktinformasjon struktureres for bruk i en digitalisert byggeprosess. For hver produktgruppe utvikles det en PDT som beskriver hvilke egenskaper som skal være deklarert og hvordan disse egenskapene skal måles eller beregnes. Leverandørene benytter disse malene når de legger inn informasjon om produktene sine. All informasjon om produktene skal være maskinlesbar og kunne benyttes i en heldigital byggeprosess med kobling til bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

BNL har kjøpt ut rundt 250 produktdatamaler som CoBuilder har utviklet, og ved hjelp av denne avtalen tar man sikte på å skape et åpent tilbud om PDT’er til den norske bygg- og anleggsnæringen.

Men før disse produktdatamalene kan sies å være godkjente og klar for bruk, er det behov for en ekstern kvalitetssikring av de som kan produktene med tilliggende standarder best, dvs. produsentene. Av de 250 malene ble det besluttet å starte med gipsplater. Standard Norge og Byggevareindustrien inviterte derfor gipsprodusenter og leverandører på det norske markedet til å bidra inn i arbeidet med å kvalitetssikre de gipsrelaterte PDT'ene. De norske gipsprodusentene Norgips og Gyproc tok utfordringen på strak arm og har nå levert den første kvalitetssikrede PDT'en til standardiseringskomiteen for formell godkjenning.

Nå fortsetter både denne gruppen med de øvrige gipsbaserte malene, samt at nye produsentgrupper innen isolasjon, vindtetting, betong m.m. etableres og starter opp sitt arbeid. Målet er å ferdigstille kvalitetssikringen av de 250 malene i løpet av 2019.

Mer info her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: