Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Veileder om materialvalg i BREEAM-prosjekter

Grønn byggallianse har i tillegg til å etablere et Materialforum også utarbeidet en veileder om hvordan jobbe med materialvalg i BREEAM-prosjekter.

Veilederen har til hensikt å guide produsenter, leverandører, innkjøpere og rådgivere til å ta riktige avgjørelser og etterspørre riktig dokumentasjon i BREEAM-NOR prosjekter. Allerede tidlig i veilederen presiseres det at det ikke finnes " BREEAM-godkjente" produkter, noe både produsenter og bestillere av byggevarer må være oppmerksomme på.

Veilederen gir en enkel oversikt over hvilke minimumskrav som gjelder for alle BREEAM-Nor sertifiserte prosjekter, hvilke øvrige kriterier som er knyttet opp mot materialer og ikke minst hvordan disse kriteriene kan dokumenteres.

For produsenten/leverandøren angis følgende 2 steg:

1. Sjekke om produktet omfattes av kravene i BREEAM-NOR emnene HEA 02 Inneluftkvalitet, MAT 01 Bærekraftig materialvalg og MAT 03 Ansvarlig innkjøp av materialer. Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene, det må derfor sjekkes hvilke standarder, produktkategorier og kriterier som er relevante.

2. Dersom produktet omfattes av kravene må det kunne fremlegges dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller disse.

Byggevareindustriens forening vurderer denne veilederen som nyttig siden den tar opp en del vanlige spørsmål og feil som knyttes til materialtemaene i BREEAM-prosjekter. Vi kan derfor anbefale å ta en titt på denne for å få en rask oversikt over de materialrelevante områdene i BREEAM om en ikke allerede har full kontroll over tematikken allerede.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: