Svakt ned i februar

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar 2018 endte ned med 1,3 % sett ift. februar i 2017 (ned 3,5 % korrigert for prisstigning).

Det var likt antall salgsdager som i 2017 (20 dager) som gjør perioden helt sammenlignbar.

Februar i fjor som vi sammenligner med var en sterk måned, og nedgangen kan i følge markedet mye tilskrives krevende værforhold med kulde og mye snø som gir utslag på særlig mindre prosjekter.

De generelle byggevareprodusentene opplevde en svak vekst på ca. 1 % sett ift. trebaserte og betongorienterte produsenter som hadde en nedgang på mellom 2 og 4 %.

Akkumulert pr. februar

Etter årets to første måneder ligger man nå tilnærmet likt med fjoråret (2 % økning og -0,1 % korrigert for prisstigning).

Generelt opplever man et fortsatt sterkt marked med høy aktivitet.

Se hele statistikken for februar her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: