Smart CE-merking av byggevarer

Byggevareindustrien har tidligere orientert om arbeidet med Smart CE-merking av byggevarer i regi av vår europeiske paraplyorganisasjon (CPE – Construction Products Europe).

Vi har bidratt økonomisk og med ressurser i arbeidet som har nå resultert i et felles digitalt format for CE-merking av byggevarer – "CEN Workshop agreement"

Dette vil gi designere, entreprenører, sluttbrukere og offentlige myndigheter ved bruk av digitale verktøy mulighet til å kunne vurdere ytelseserklæring-informasjon på en brukervennlig og målrettet måte. 

Artikkel på bygg.no

Animasjonsvideo

CEN Workshop agreement

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: