Notat om effekttariff

NVE vurderer å innføre prising av effekt i tillegg til energi i 2021 og har nå revisjon av avregningsforskriften på høring. En effekttariff slik det foreligger i forslaget vil innebære at man i tillegg til nettleie og energi som vi betaler for i dag, også vil måtte betale for et effektabonnement samt et overforbruk i forhold til valgt abonnement.

Byggevareindustriens forening har utarbeidet et notat som beskriver litt om hva forslaget inneholder og hvilke konsekvenser forskriften kan ha kan ha i forhold til passive tiltak som eksempelvis (etter)isolering, mindre luftlekkasjer og bedre vinduer. Så langt foreningen vurderer forslaget vil innføring av en effektavregning være positivt i forhold til passive løsninger som reduserer effektbehovet til oppvarming vinterstid.

Notatet er sendt ut til daglig leder hos medlemsbedriftene. Det ligger også tilgjengelig på våre medlemsider på Arbinn.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: